Lansarea oficială a proiectului

31.10.2019

Stagii de formare profesională pentru elevii și profesorii Colegiului Economic Partenie Cosma prin proiect european 

31 octombrie 2019 a marcat lansarea oficială a proiectului Erasmus Plus "European Training for VET Learners and Staff " (2019-1-RO01-KA102-062886) care vizează dezvoltarea profesională prin stagii de formare în străinatate pentru elevii și profesorii Colegiului Economic Partenie Cosma pentru urmatorii doi ani.

"Proiectul răspunde nevoilor de formare atât ale elevilor liceului cât și ale profesorilor colegiului. Se urmărește pe termen lung creșterea calității și formării profesionale oferite de instituție", afirma coordonatoarea proiectului, prof. Liana Coroianu.

Beneficiarii proiectului, cu finanțare europeană în valoare de 285.241 euro, sunt în primul rând elevii colegiului. Optzeci si patru (84) de elevi de la profilul economic, turism și alimentație publică își vor efectua practica de specialitate în țări precum Anglia, Cipru, Italia, Franța, în organizații de elită din domeniul economic, al hotelăriei și restaurantelor.

Avantajele participării în proiect pentru elevi nu sunt puține: în cele trei săptămâni de stagiu au ocazia să pună în practică cunoștințele dobandite la școală la materiile de specialitate, își îmbunătățesc cunoștințele de limba engleză/franceză prin comunicarea directă cu clienții și se vor întoarce cu atestarea experienței și abilităților dobândite prin documente precum Europass Mobility, o adiție importantă la CV-ul personal.

Si 10 profesori de la aria curriculară Tehnologii + cei 2 directori ai instituției vor avea ocazia în cadrul proiectului să beneficieze de stagii de specializare în Cipru și Portugalia, inițiativă prin care se urmărește creșterea calității în educație prin preluare și integrare de bune practici europene în activitățile didactice.

Etapele proiectului cuprind selecția participanților, pregătirea culturală, lingvistică și pedagogică a participanților, desfășurarea propriu zisă a stagiilor de formare, recunoașterea competențelor dobândite prin certificare europeană, urmată de activități de diseminare a rezultatelor proiectului.

Într-o tradiție deja consacrată în cadrul Colegiului Economic "Partenie Cosma" a proiectelor europene dedicate formarii profesionale prin experiență europeană, se urmărește oferirea de oportunități care să le permită elevilor să fie bine pregătiți practic pentru o cât mai bună inserție în câmpul muncii.

Prof. Ramona Breazdău

Proiect realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul Programului Erasmus +. Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.
Creat cu Webnode
Creați un site gratuit! Acest site a fost realizat cu Webnode. Creați-vă propriul site gratuit chiar azi! Începeți