DESCRIERE PROIECT

Scopul proiectului

Proiectul promovează egalitatea de șanse și răspunde nevoilor de formare atât ale ucenicilor, cât și profesioniștilor VET și personalului administrativ. Urmărește dezvoltarea abilităților specifice ale ucenicilor și ale formatorilor VET prin stagii de formare, respectiv activități de tip staff training abroad. Se vizează pe termen mediu și lung creșterea educației și formării VET oferite de colegiu și dezvoltarea strategică a acestuia.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1.Îmbunătățirea și dezvoltarea competențelor profesionale a 21 elevi de la profilul Turism, 42 elevi de la profilul Alimentație și a 21 elevi de la profilul Economic prin stagii pentru o mai bună inserție pe piața muncii la nivel național/european.

2.Promovarea egalității de șanse, a incluziunii sociale prin încurajarea participării la proiect a tinerilor cu oportunități reduse (proveniți din medii defavorizate).

3.Îmbunătățirea competențelor profesionale a 10 profesioniști din domeniul VET în vederea creșterii calității educației și formării VET.

4.Dezvoltarea competențelor specifice a 2 reprezentanți ai personalului administrativ privind identificarea, adaptarea și implementarea unei soluții viabile de dezvoltare prin creșterea eficienței instituționale implicând deopotrivă baza materială-elevi-personal didactic de specialitate în vederea finanțării interne parțiale.

5.Dezvoltarea strategică prin consolidarea de parteneriate internaționale centrate pe formarea profesională a actanților din învățământul VET.

Principalele domenii de îmbunătățire:

-dezvoltarea profesională a elevilor și profesioniștilor VET

-dezvoltarea strategică a instituției

Perioada de desfașurare a proiectului: 07.10.2019-06.10.2021

Nr. participanți elevi : Turism-21 elevi, Alimentație-42 elevi, Economic-21 elevi

Nr. fluxuri elevi : 12

Nr. participanți profesori : 10 profesioniști VET (discipline tehnologice), 2 reprezentanți ai personalului administrativ (directori)

Nr. fluxuri STAFF: 3

Buget proiect : 285.241 euro

Proiect realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul Programului Erasmus +. Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.
Creat cu Webnode
Creați un site gratuit! Acest site a fost realizat cu Webnode. Creați-vă propriul site gratuit chiar azi! Începeți